Upit nukleosom, pronađeno natuknica: 2

nukleosom

nukleosom (nukleo- + -som), osnovna strukturna jedinica kromatina (→  jezgra, stanična; kromosomi). Sadrži ...

histoni

histoni (prema grč. ıστίον: osnova tkanja, tkanje), skupina malih, vrlo bazičnih bjelančevina koje ...