Upit nukleotidi, pronađeno natuknica: 8

nukleotidi

nukleotidi (prema nukleozidi), prirodni spojevi sastavljeni od šećera riboze (ribonukleotidi) ili deoksiriboze ...

adenozin

adenozin (prema adenin), jedan od četiriju nukleozida koji ulaze u sastav ribonukleinske kiseline. Sadrži ...

citidin

citidin (prema citozin), jedan od četiriju nukleozida koji ulaze u sastav ribonukleinske kiseline. Sadrži ...

faktori rasta

faktori rasta, u širem smislu, tvari potrebne za rast i diobu stanica nekog organizma. Za mikroorganizme ...

gvanozin

gvanozin (prema gvanin), jedan od četiriju nukleozida koji ulaze u sastav ribonukleinske kiseline. Sadrži ...

koenzimi

koenzimi (ko- + enzimi), male organske molekule, najčešće derivati vitamina, koje djeluju kao kofaktori ...

lizosomi

lizosomi (grč. λύσıς: rastavljanje, razlaganje + -som), organele eukariotskih stanica promjera oko 0,5 μm, ...

mikrobna biomasa

mikrobna biomasa, biomasa proistekla rastom i razmnožavanjem mikrobnih stanica; temeljni biokatalitički ...