Upit običajno pravo, pronađeno natuknica: 39

običajno pravo

običajno pravo, pravo nastalo time što su običaji iz pravne sfere nesmetanim dugotrajnim ponavljanjem ...

Atena (grad)

Atena (Atina, novogrčki Αϑήνα, Athēna [aϑi'na], starogrčki Ἀϑῆναι, Ath61571nai), glavni i najveći grad Grčke, ...

Code de commerce

Code de commerce [kɔd də kɔmε'ʀs], francuski trgovački zakonik, donesen za Napoleonove vladavine, 1807. ...

Dušanov zakonik

Dušanov zakonik, zakonska zbirka izrađena za vladavine srp. cara Stefana Dušana. Prvi dio proglašen ...

franačko pravo

franačko pravo, pravo na području franačke države od kraja V. do poč. X. st. U građanskom i kaznenom ...

Grčka

Grčka (Ellás; Republika Grčka/Ellēnikḗ Dēmokratía), država u jugoistočnoj Europi, na južnome dijelu ...

Gundobad

Gundobad, burgundski kralj (?, druga polovica V. st. – ?, 516). Najstariji sin kralja Gundoveka, zavladao ...

hrvatsko državno pravo

hrvatsko državno pravo, skup pisanih i običajnih pravnih pravila koja su se odnosila na ustrojstvo i ...

ius commune

ius commune [ju:s kom:u:'ne] (lat.: opće pravo), pravo koje je vrijedilo u gotovo cijeloj Europi u srednjovjekovnom ...

Jozafat

Jozafat (hebrejski Jehōšāfāṭ), judejski kralj od 874. do 850. pr. Kr. U biblijskim knjigama opisan kao ...

(1)  2  3  4