Upit ogrjevno drvo, pronađeno natuknica: 6

ogrjevno drvo

ogrjevno drvo, drvo namijenjeno za zagrijavanje prostorija. Radi se zimi i ljeti od stabala, dijelova ...

bukva (šumarstvo)

bukva (Fagus), rod listopadnog drveća iz por. bukava. Uspijeva na području sjevernog umjerenog pojasa; ...

drvo

drvo, termin koji ima dvostruko značenje: 1. određeni oblik drvenaste biljke (latinski arbor) i 2. tvar, ...

grab

grab (Carpinus, Ostrya), rodovi listopadnog drveća i grmlja iz por. breza (Betulaceae). Rašireni su ...

sortiment

sortiment (njem. Sortiment < tal. assortimento: izbor, zbirka), u šumarstvu, određeni tip nekoga šumskog ...

šumarstvo

šumarstvo, grana gospodarstva i znanost koja se bavi uzgojem, njegom, zaštitom i iskorištavanjem šuma. ...