Upit okolina, pronađeno natuknica: 34

okolina

okolina. 1. U psihologiji, prirodno, umjetno stvoreno i društveno okruženje u kojem ljudi djeluju. ...

ambijent

ambijent (od lat. ambiens, genitiv ambientis: koji okružuje). 1. Sredina, okoliš, okolina (prirodni, ...

androginost

androginost (grč. ἀνδρόγυνος: dvospolac), osobina žene ili muškarca da pokazuje i ženske i muške značajke, ...

atmosfera

atmosfera (grč. ἀτμός: dah, para + -sfera). 1. Plinovit ovoj kojim su obavijena nebeska tijela. Atmosfera ...

biheviorizam

biheviorizam (amer. engl. behaviorism, od behavior: ponašanje). 1. Radikalni pravac objektivne psihologije ...

Carnotov kružni proces

Carnotov kružni proces [kaʀnọ'~] (po Nicolasu Léonardu Sadiju Carnotu), reverzibilni kružni proces u ...

Dessalines, Jean-Jacques

Dessalines [desali'n], Jean-Jacques, vladar Haitija (?, prije 1758 – Port Rouge, 17. X. 1806). Kao rob ...

fluidika

fluidika (prema fluid), grana fizike i tehnike, koja obuhvaća proučavanje i primjenu strujanja fluida ...

Handžić, Adem

Handžić, Adem, bosanskohercegovački povjesničar (Tešanj, 4. V. 1916 – Sarajevo, 28. XI. 1998). Višu ...

kreativnost

kreativnost (prema kreacija; usp. engl. creativity, njem. Kreativität). 1. Sposobnost stvaranja jedinstvenoga ...

(1)  2  3  4