Upit oksidacija i redukcija, pronađeno natuknica: 5

oksidacija i redukcija

oksidacija i redukcija (prema oksidi; lat. reductio: vraćanje natrag), kemijske reakcije pri kojima ...

elektroda

elektroda (elektro- + grč. ὁδός, put). 1. U elektrotehnici, element za spajanje nekog tijela ili sredstva ...

elektroliza

elektroliza (elektro- + -liza), elektrokemijska reakcija razlaganja (razgradnje) elektrolita djelovanjem ...

korozija

korozija (srednjovj. lat. corrosio, od lat. corrodere: nagrizati), trošenje konstrukcijskih materijala ...

metalotermija

metalotermija (metal + -termija), redukcija metalnog oksida drugim metalom, koji pritom služi kao redukcijsko ...