Upit oksidi, pronađeno natuknica: 48

oksidi

oksidi (franc. oxyde, prema grč. ὀξύς: oštar; kiseo), kemijski spojevi kisika s drugim elementima. Prema ...

dušikovi oksidi

dušikovi oksidi, niz spojeva dušika i kisika opće formule NOx (x = 0,5 do 2) koji nastaju oksidacijom ...

alkalije

alkalije (arap. al-qilw: potaša), hidroksidi i oksidi alkalijskih i zemnoalkalijskih metala, ponajprije ...

anorganska kemija

anorganska kemija, dio kemije što se bavi kemijskim elementima i njihovim spojevima, osim većine ugljikovih ...

aromatizacija

aromatizacija. 1. Prevođenje acikličkih i alicikličkih ugljikovodika u aromatske, npr. cikloheksana ...

atmosfera

atmosfera (grč. ἀτμός: dah, para + -sfera). 1. Plinovit ovoj kojim su obavijena nebeska tijela. Atmosfera ...

bertolidi

bertolidi (po francuskom kemičaru C. L. Bertholletu), tvari nestehiometrijskoga, kvantitativno promjenljiva ...

dušik

dušik, simbol N (nitrogenium), kemijski element (atomski broj 7, relativna atomska masa 14,0067, stabilni ...

električni vodič

električni vodič. 1. Električki vodljiva tvar, tj. tvar kroz koju električna struja može kontinuirano ...

gorivni članak

gorivni članak, elektrokemijski uređaj za izravnu pretvorbu kemijske energije u električnu, bez prethodne ...

(1)  2  3  4  5