Upit oligarhija, pronađeno natuknica: 11

oligarhija

oligarhija (grč. ὀλιγαρχία: vladavina nekolicine), politički poredak u kojem vlast drži mala skupina ...

autokracija

autokracija (lat. autocratia iz grč. αὐτοϰράτεıα), samovlada, samodržavlje, samovolja. Oblik vladavine ...

Čile

Čile (Chile; Republika Čile/República de Chile), država u Južnoj Americi, između Perua (duljina granice ...

demokracija

demokracija (grč. δημοϰρατία: vladavina naroda), politička ideja o vladavini u kojoj sudjeluju svi članovi ...

dinast

dinast (grč. δυνάστης: mogućnik, vladar). 1. Vladar, glavar vladajuće obitelji. 2. Naziv za pripadnike ...

Europa (kontinent)

Europa, zapadni dio velike kopnene mase Eurazije, koja se pruža između Atlantskog i Tihog oceana. Zbog ...

masa

masa (lat. massa: tijesto < grč. μάζα: ječmeni hljeb kruha, prema μάσσειν: mijesiti). 1. U svakodnevnom ...

Meksiko

Meksiko (Estados Unidos Mexicanos), država u južnome dijelu Sjeverne Amerike, između SAD-a (duljina ...

menadžerska revolucija

menadžerska revolucija, izraz kojim je američki sveučilišni profesor James Burnham u istoimenoj knjizi ...

Sparta

Sparta (Sparti, grčki Σπάpτη, Spártē, također i Lakedemon, grčki Λαϰεδαίμων, Lakedaímōn), grad i upravno ...

(1)  2