Upit onomastika, pronađeno natuknica: 4

onomastika

onomastika (prema grčkom ὀνoμαστιϰός: imenski, koji se odnosi na ime), znanost koja se bavi proučavanjem ...

Ivanov, Vjačeslav Vsevolodovič

Ivanov [iva'nəf], Vjačeslav Vsevolodovič, ruski jezikoslovac (Moskva, 21. VIII. 1929 – Moskva, 7. X. 2017). ...

Jachnow, Helmut

Jachnow [ja'xnof], Helmut, njemački slavist (Kienitz na Odri, 6. II. 1939). Sveučilišni profesor u Bochumu. ...

Nahtigal, Rajko

Nahtigal, Rajko, slovenski jezikoslovac (Novo mesto, 14. IV. 1877 – Ljubljana, 29. III. 1958). Nakon ...