Upit optička aktivnost, pronađeno natuknica: 5

optička aktivnost

optička aktivnost, sposobnost nekih tvari da zakreću ravninu polarizirane svjetlosti kada ona kroz njih ...

aktivnost

aktivnost (srednjovj. lat. activitas). 1. Djelovanje, djelatnost, rad. 2. U fizici, aktivnost radioaktivnog ...

Eyring, Henry

Eyring [ẹi'riŋ], Henry, američki fizikalni kemičar (Colonia Juárez, Chihuahua, Meksiko, 20. II. 1901 ...

neurolingvistika

neurolingvistika (neuro- + lingvistika), lingvistička disciplina koja se bavi živčanom podlogom jezične ...

optički aktivna tvar

optički aktivna tvar, tvar koje zakreće ravninu polarizacije svjetlosti. Zakret ovisi o vrsti optičke ...