Upit optička rešetka, pronađeno natuknica: 7

optička rešetka

optička rešetka, optička naprava kojoj je glavni dio niz jednakih uskih ekvidistantnih pukotina što ...

hologram

hologram (holo- + -gram), trodimenzionalna slika dobivena primjenom koherentne laserske svjetlosti, ...

Laue, Max von

Laue [lạuə], Max von, njemački fizičar (Pfaffendorf, 9. X. 1879 – Berlin, 24. IV. 1960). Doktorirao ...

optika

optika (prema grč. ὀπτιϰὴ [τέχνη]: [znanost] o vidu), grana fizike koja se bavi svojstvima i širenjem ...

Ramanova spektroskopija

Ramanova spektroskopija (po Chandrasekhari Venkati Ramanu), tehnika ispitivanja energetskih stanja molekula ...

Rowland, Henry Augustus

Rowland [rọu'lənd], Henry Augustus, američki fizičar (Honesdale, Pennsylvania, 27. XI. 1848 – Baltimore, ...

spektrometrijski instrumenti

spektrometrijski instrumenti, uređaji u kojima nastaju i mjere se spektri. Prvi instrument u XIX. st. ...