Upit organon, pronađeno natuknica: 13

organon

organon (grčki ὄργανον: oruđe), u filozofiji, sredstvo za valjano mišljenje. Organon je i naziv Aristotelovih ...

Aristotel

Aristotel (grčki Ἀριστοτέλης, Aristotélēs), grčki filozof, znanstvenik i polihistor (Stagira u Traciji, ...

Bacon, Francis, barun Verulamski

Bacon [bẹi'kən], Francis, barun Verulamski, engleski pravnik, filozof i državnik (London, 22. I. 1561 ...

drama

drama (engl. drama; franc. drame; njem. Drama; prema kasnolat. drama < grč. δρ8118μα: radnja, događaj), ...

eutanazija

eutanazija (grč. εὐϑανασία: lijepa smrt), bezbolna smrt, namjerno skraćivanje ljudskoga života kako ...

Gadamer, Hans-Georg

Gadamer [ga:'daməɹ], Hans-Georg, njemački filozof (Marburg na Lahnu, 11. II. 1900 – Heidelberg, 13. III. 2002). ...

Hahnemann, Samuel Friedrich Christian

Hahnemann [ha:'nəman], Samuel Friedrich Christian, njemački liječnik, osnivač homeopatije (Meissen, ...

logika

logika (latinski logica < grč. λογıϰὴ [τέχνη]: umijeće ispravnoga mišljenja, rasuđivanja, prosuđivanja, ...

luminiscencija

luminiscencija (engl. luminescence: svijetljenje, svjetlucanje, prema lat. lumen, genitiv luminis: svjetlost), ...

metalogika

metalogika (meta- + logika), filozofska disciplina koja se bavi onim što prekoračuje sferu logičkog, ...

(1)  2