Upit os, pronađeno natuknica: 605

Os

Os, kemijski simbol za osmij. ...

os

os, zamišljeni pravac prema kojemu neka točka ili tijelo ima određen položaj, brzinu, oblik ili neka ...

Oš (kirgiski Ош), glavni grad istoimene oblasti jugozapadnoga Kirgistana, na južnom rubu Ferganske doline, ...

aberacija

aberacija (lat. aberratio: skretanje s puta). 1. Skretanje, odstupanje od smjera, od općih svojstava, ...

agravacija

agravacija (kasnolat. aggravatio: otežavanje), prikazivanje vlastitog stanja težim nego što ono jest ...

akcelerator čestica

akcelerator čestica, uređaj u kojem se električki nabijene čestice (elektroni, protoni, ioni itd.) stalnim ...

akriflavin

akriflavin (akri[din] + flavin) (tripaflavin), crvenosmeđi prašak iz skupine akridinskih boja, snažna ...

aksijalan

aksijalan (od lat. axis: osovina), koji se odnosi na os, pruža se ili djeluje smjerom osi; osni (npr. ...

aksion

aksion (lat. axis: os, analoška tvorba kao proton, neutron i sl.), hipotetska čestica male mase i bez ...

akson

akson (grč. ἄξων: os, osovina), centrifugalni nastavak živčane stanice (→  neuron) kojim se impulsi prenose ...

(1)  2  3  4  5  6  7  8  9  10  >  >|