Upit oscilacije, pronađeno natuknica: 25

oscilacije

oscilacije (kasnolatinski oscillatio: njihanje). 1. Općenito: kolebanja, nestalnost (oscilacije tečaja, ...

godišnje oscilacije

godišnje oscilacije, u geofizici, promjene različitih parametara koji opisuju stanje atmosfere, mora ...

inercijske oscilacije

inercijske oscilacije, horizontalno gibanje velikih masa u atmosferi i moru pod utjecajem Coriolisove ...

elektrana

elektrana, postrojenje za proizvodnju većih količina električne energije pretvorbom kojega drugog oblika ...

elektromagnetska terapija

elektromagnetska terapija (magnetoterapija), liječenje elektromagnetskim poljem. Izmjenično elektromagnetsko ...

fiskalna politika

fiskalna politika (lat. fiscalis: koji se odnosi na fisk), jedan od najvažnijih dijelova ekon. politike, ...

fizika zgrade

fizika zgrade, u graditeljstvu, disciplina koja se bavi primjenom fizikalnih zakona pri rješavanju problema ...

Huygens, Christiaan

Huygens [h62577i'γəns], Christiaan, nizozemski matematičar, fizičar i astronom (Hag, 14. IV. 1629 – Hag, ...

Jadransko more

Jadransko more ili Jadran, dio Sredozemnoga mora između Balkanskog i Apeninskoga poluotoka do Otrantskih ...

Kasumović, Marijan

Kasumović, Marijan, hrvatski geofizičar (Donja Stubica, 13. X. 1915 – Zagreb, 15. II. 1983). Po završetku ...

(1)  2  3