Upit osobno računalo, pronađeno natuknica: 17

osobno računalo

osobno računalo (PC, akronim od engl. Personal Computer), digitalno elektroničko računalo prikladno ...

dlanovnik

dlanovnik → osobno računalo, vrste ...

Gates, Bill

Gates [gẹits], Bill (puno ime William Henry Gates III.), američki kompjutorski programer i poduzetnik ...

grafička kartica

grafička kartica → osobno računalo, sastavni dijelovi ...

Intel Corporation

Intel Corporation [inte'l kɔ:ɹpərẹi'šən], američki proizvođač mikroprocesora i elektroničkih komponenata, ...

kućno računalo

kućno računalo → mikroračunalo; osobno računalo, povijest ...

matična ploča

matična ploča → osobno računalo, sastavni dijelovi ...

mikroračunalo

mikroračunalo (mikro- + računalo), elektron. računalo zasnovano na mikroprocesoru. Naziv se počeo koristiti ...

mrežna kartica

mrežna kartica → osobno računalo, sastavni dijelovi ...

notebook

notebook → osobno računalo, vrste ...

(1)  2