Upit osovina, pronađeno natuknica: 30

osovina

osovina, strojni element duguljasta, najčešće cilindrična oblika, koji nosi kotače, remenice, zupčanike, ...

aksijalan

aksijalan (od lat. axis: osovina), koji se odnosi na os, pruža se ili djeluje smjerom osi; osni (npr. ...

akson

akson (grč. ἄξων: os, osovina), centrifugalni nastavak živčane stanice (→  neuron) kojim se impulsi prenose ...

Andikitira

Andikitira ili Antikitera (grčki Ἄντıϰύϑηρα, Antikýthēra, novogrčki izgovor [andiki'ϑira]), otočić između ...

beton

beton (franc. béton < starofranc. betun: blato, šljunak, drobljenac < lat. bitumen), građevni materijal ...

Biblija

Biblija (kasnolat. Biblia, od grč. βıβλία, deminutiv mn. [jed. βıβλίον] od βίβλος: knjiga), sveta knjiga ...

brtva

brtva, strojni dio, izrađen od brtvenoga materijala (brtvila); služi za sprječavanje ili smanjenje prijelaza ...

brušenje

brušenje. 1. U strojarstvu, oblikovanje materijala odvajanjem čestica, kojim se postižu glatke površine ...

diferencijal

diferencijal (njem. Differential [getriebe], prema Differenz: razlika < lat. differentia). 1. Mehanizam ...

ekvatorska montaža

ekvatorska montaža (paralaktička montaža), postavljanje teleskopa na dvije osovine odabrane tako da ...

(1)  2  3