Upit ostava, pronađeno natuknica: 26

ostava

ostava. 1. U arheologiji, stručni naziv za nalaz većega broja istovrsnih ili različitih predmeta zajedno ...

arheološka nalazišta

arheološka nalazišta, uglavnom nepisana vrela za proučavanje načina života, razvoja kulture i civilizacije ...

Balina glavica

Balina glavica, višeslojni arheološki lokalitet u Umljanovićima kraj Drniša. Na prapovijesnoj gradini ...

Bizovac

Bizovac, naselje i općinsko središte u Slavoniji, 9 km južno od Valpova i 20 km zapadno od Osijeka; ...

Delos

Delos ili Del (starogrčki Δῆλος, D61571los; također Dilos, novogrčki Δήλος, Dḗlos [δi'los]), grčki otok ...

graditeljstvo, narodno

graditeljstvo, narodno (nazivano i pučko, seljačko graditeljstvo, odn. tradicijska, folklorna ili ruralna ...

Hildesheim

Hildesheim [hi'ldəshaim], grad u Donjoj Saskoj (savezna zemlja Niedersachsen), sjeverna Njemačka; 102 794 st. ...

hospital

hospital (lat. hospitale) (hrvatski ubožnica), socijalno-karitativna i zdravstvena ustanova za zbrinjavanje ...

Kloštar Ivanić

Kloštar Ivanić, naselje i općinsko središte u Moslavini, 4 km sjeveroistočno od Ivanić-Grada; 3583 st. ...

kultura polja sa žarama

kultura polja sa žarama, kultura kasnoga brončanog doba (XIII. do VIII. st. pr. Kr.), nastala na prostoru ...

(1)  2  3