Upit otpadne vode, pronađeno natuknica: 16

otpadne vode

otpadne vode, tekućine koje se sastoje od tekućeg otpada otopljenog ili emulgiranog u vodi, odnosno ...

agresivne vode

agresivne vode, prirodne ili otpadne vode kojima je sastav izmijenjen bilo prisutnošću nekih zagađivala ...

biorazgradljivost

biorazgradljivost, sposobnost razgrađivanja tvari djelovanjem mikroorganizama, tj. mogućnost postupne ...

imisije

imisije (latinski immissio: unošenje), fizičke smetnje (npr. dim, neugodni mirisi, buka, otpadne vode ...

kanali

kanali (njem. Kanal < franc. canal < tal. canale < lat. canalis: cijev, žlijeb, tok, kanal, jarak, prema ...

kanalizacija

kanalizacija (njem. Kanalisation < franc. canalisation), mreža podzemnih i nadzemnih cijevnih vodova ...

odvodnja

odvodnja, skup tehničkih zahvata kojima se odvode oborinske i otpadne vode u gradovima i naseljima, ...

septička jama

septička jama (grčki σηπτιϰός: gnjio), zatvoreni spremnik za prihvat otpadnih tvari iz kućne kanalizacije; ...

Venecijanski zaljev

Venecijanski zaljev (tal. Golfo di Venezia), prostrani zaljev na krajnjem sjevernom dijelu Jadranskoga ...

dlake

dlake. 1. Rožnate tvorevine u obliku tvrdih elastičnih niti, osobito značajne za sisavce, a imaju ih ...

(1)  2