Upit ozračenje, pronađeno natuknica: 5

ozračenje

ozračenje (iradijancija) (znak E), radiometrijska veličina koja opisuje koliko je neka ploha ozračena ...

atmosfera

atmosfera (grč. ἀτμός: dah, para + -sfera). 1. Plinovit ovoj kojim su obavijena nebeska tijela. Atmosfera ...

E

E. 1. Deveto slovo hrvatske abecede, a peto latinskog alfabeta, za samoglasnik /e/. Starosemitskoga ...

ogib

ogib (difrakcija), promjena smjera širenja vala prigodom prelaska zapreke ili prolaska kroz usku pukotinu ...

radiometrija

radiometrija (radio- + -metrija), grana optike koja se bavi mjerenjem svojstava elektromagnetskih valova. ...