Upit paludamentum, pronađeno natuknica: 2

paludamentum

paludamentum [palu:da:me'~] (lat.), u antičkome Rimu, grimizni vojnički plašt. Nosio se poviše bojne ...

hlamida

hlamida (grč. χλαμύς, genitiv χλαμύδος), u antičkoj Grčkoj, kratak vuneni muški ogrtač pravokutna oblika, ...