Upit parabola, pronađeno natuknica: 39

parabola

parabola (lat. < grč. παραβολή: usporedba). 1. U starogrčkoj retorici, naziv za figuru proširene usporedbe ...

kubna parabola

kubna parabola, algebarska ravninska krivulja trećega reda koja je u pravokutnom Kartezijevu koordinatnom ...

Neilova parabola

Neilova parabola [ni:'l~], algebarska ravninska krivulja, u pravokutnom Kartezijevu koordinatnom sustavu ...

alegorija

alegorija (grč. ἀλληγορία: slikovit govor), zoran, verbalni, likovni, gestični, glazbeni ili sinkretični ...

algebarska krivulja

algebarska krivulja, algebarska mnogostrukost prve veličine; neprazni skup točaka koje zadovoljavaju ...

Apolonije iz Perge

Apolonije iz Perge (grč. Ἀπολλώνιος ὁ Περγαĩος, Apollṓnios ho Pergaĩos), grčki matematičar, nazvan »veliki ...

bačva

bačva (pučki lat. buttia za klas. lat. buttis), zatvorena valjkasta posuda za tekućine (gorivo, kišnicu, ...

balistika

balistika (od grč. βάλλεıν: bacati), grana fizike koja proučava gibanja bačenih tijela, napose brzinu, ...

Blake, William

Blake [blẹik], William, engleski pjesnik, slikar i grafičar (London, 28. XI. 1757 – London, 12. VIII. 1827). ...

Bondy, Egon

Bondy [bo'ndi], Egon (pravo ime Zbyněk Fišer), češki književnik i filozof (Prag, 20. I. 1930 – Bratislava, ...

(1)  2  3  4