Upit paradigmatski odnosi, pronađeno natuknica: 6

paradigmatski odnosi

paradigmatski odnosi, virtualni odnosi između različitih jedinica jezika koje pripadaju istomu morfosintaktičkomu ...

jezik

jezik (lat. lingua). 1. Organ većine kralježnjaka nastao kao neparno zadebljanje dna usne šupljine; ...

Saussure, Ferdinand de

Saussure [sosy:'ʀ], Ferdinand de, švicarski lingvist (Ženeva, 6. XI. 1857 – Vufflens-le-Château, kanton ...

supstitucija

supstitucija (lat. substitutio: zamjena). 1. U lingvistici, naziv za zamjenu jednoga jezičnog elementa ...

leksikografija

leksikografija (prema grč. λεξıϰός: koji se odnosi na riječi, odn. λεξıϰόν [βıβλίον]: rječnik + -grafija), ...

Sjedinjene Američke Države

Sjedinjene Američke Države (akronim SAD; United States of America, akronim USA), država u Sjevernoj ...