Upit paraliza, progresivna, pronađeno natuknica: 2

paraliza, progresivna

paraliza, progresivna, nekad čest oblik sifilisa. Posljedica je progresivnog oštećenja moždanoga tkiva ...

bulbarna paraliza

bulbarna paraliza, klinički sindrom s mišićnom kljenuti donje skupine moždanih živaca (osmoga do dvanaestoga, ...