Upit parametar, pronađeno natuknica: 22

parametar

parametar (franc. paramètre, od para- + -metar), matematički pojam s više značenja. (1) Varijabilna ...

baždarenje broda

baždarenje broda (engl. tonnage measurement of ships), zakonom ili drugom pravovaljanom odredbom propisani ...

Beli

Beli, naselje u sjeveroistočnom dijelu otoka Cresa; 45 st. (2011). Leži iznad pristaništa Podbeli, na ...

ionizacijska komora

ionizacijska komora, detektor za otkrivanje i mjerenje intenziteta ionizirajućega zračenja. Glavni su ...

koordinata

koordinata (prema srednjovj. lat. coordinare: uskladiti), svaki od brojeva kojima se određuje položaj ...

kriptografija

kriptografija (kripto- + -grafija), prevođenje (kriptiranje ili šifriranje) razgovijetnoga teksta (jasan, ...

Lamé, Gabriel

Lamé [lame'], Gabriel, francuski matematičar i fizičar (Tours, 22. VII. 1795 – Pariz, 1. V. 1870). Diplomirao ...

mjera

mjera. 1. Tijelo, uređaj ili tvar kojima se ostvaruje neka fizikalna veličina koja služi kao mjerna ...

mreža

mreža, pletivo od narijetko isprepletenih niti konca, užadi, žica i dr. materijala. Najstarija je poznata ...

parabola

parabola (lat. < grč. παραβολή: usporedba). 1. U starogrčkoj retorici, naziv za figuru proširene usporedbe ...

(1)  2  3