Upit parni stroj, pronađeno natuknica: 23

parni stroj

parni stroj, toplinski stroj koji energiju vodene pare ekspanzijom pretvara u mehan. rad. Po konstrukcijskoj ...

alati

alati (tur. alât < arap. mn. ālāt, jed. āla), oruđa za oblikovanje materijala i izvođenje radnih operacija, ...

automobil

automobil (auto- + -mobil), cestovno motorno vozilo namijenjeno za prijevoz putnika ili robe većim brzinama ...

industrija

industrija (latinski industria: radinost, marljivost), gospodarska djelatnost koja primjenom strojeva ...

industrijska revolucija

industrijska revolucija, prevrat u proizvodnoj tehnici izazvan izumom i primjenom novih radnih strojeva ...

koža

koža (lat. integumentum), organ koji pokriva vanjsku površinu životinjskoga tijela, zaštićuje unutrašnja ...

lokomotiva

lokomotiva (engl. locomotive [engine], prema filoz. lat. loco motivum: ono što se kreće iz nekog mjesta), ...

podmornica

podmornica, plovilo konstruirano za samostalnu plovidbu po morskoj površini i ispod nje. Ponajprije ...

rudarstvo

rudarstvo, grana gospodarstva koja opskrbljuje sirovinama mnoge industrijske djelatnosti, a obuhvaća ...

Sloga

Sloga, prvi hrvatski parobrod, kupljen u Beču 1844 (pod imenom Floridsdorf) za plovidbu Savom. Brod ...

(1)  2  3