Upit patos, pronađeno natuknica: 22

Patos

Patos [pa'tus] (portugalski Lagoa dos Patos), plitka laguna u saveznoj državi Rio Grande do Sul, južni ...

patos

patos (grč. πάϑος: patnja), jedan od triju modusa retoričkoga dokazivanja. Za razliku od logosa, koji ...

batos

batos (grč. βάϑος: dubina), prema A. Popeu, promašeni patos, koji mjesto uzvišenoga ima neželjen, smiješan ...

Brazil

Brazil (Brasil; Savezna Republika Brazil/República Federativa do Brasil), savezna država, najveća u ...

Dante Alighieri

Dante Alighieri [da'nte aligiε:'ri], talijanski pjesnik (Firenca, V/VI. 1265 – Ravenna, 14. IX. 1321). ...

Delacroix, Eugène

Delacroix [dəlakʀwa'], Eugène, francuski slikar i grafičar (Charenton-Saint-Maurice, 26. IV. 1798 – ...

Kranjčević, Silvije Strahimir

Kranjčević, Silvije Strahimir, hrvatski pjesnik (Senj, 17. II. 1865 – Sarajevo, 29. X. 1908). Zbog buntovna ...

La Fayette, Marie-Madeleine Pioche de La Vergne, comtesse de

La Fayette [lafajε't], Marie-Madeleine Pioche de La Vergne, comtesse de, francuska prozaistica (Pariz, ...

Lecouvreur, Adrienne

Lecouvreur (Le Couvreur) [ləkuvʀœ:'ʀ], Adrienne, francuska glumica (Damery, 5. IV. 1692 – Pariz, 20. III. 1730). ...

Lohenstein, Daniel Casper von

Lohenstein [lo:'ənštain], Daniel Casper von, njemački književnik (Nimptsch, Šleska, 25. I. 1635 – Breslau, ...

(1)  2  3