Upit pedagog, pronađeno natuknica: 588

pedagog

pedagog (grč. παιδαγωγός, doslovno: onaj koji vodi dijete; odgojitelj), osoba koja se bavi odgojem. ...

socijalni pedagog

socijalni pedagog, profesionalni odgajatelj kvalificiran za rad na rješavanju soc. problema djece i ...

Abovjan, Hačatur

Abovjan [~ja'n], Hačatur, armenski pisac, prosvjetitelj, pedagog, folklorist (Kanaker, 15. X. 1805 – ...

Acciarini, Tideo

Acciarini [ač:ari:'ni], Tideo (lat. Tydeus Acciarinus Picenus, Elpidiensis), talijanski humanist, pedagog ...

Adamović, Julije

Adamović, Julije, hrvatski jezikoslovac, leksikograf i pedagog (Golubinci kraj Stare Pazove, Vojvodina, ...

Adamović, Vicko

Adamović, Vicko, hrvatski kulturni povjesničar i pedagog (Dubrovnik, 20. III. 1838 – Dubrovnik, 9. I. 1919). ...

Agazzi, Rosa

Agazzi [aga'ʒ:i], Rosa, talijanska pedagogica (Volongo, 26. III. 1866 – Volongo, 9. I. 1951). Sa sestrom ...

Alain

Alain [al63338'] (pravo ime Émile Auguste Chartier), francuski filozof i pedagog (Mortagne-au-Perche, 3. III. 1868 ...

Alcott, Amos Bronson

Alcott [ɔ:'lkət], Amos Bronson, američki filozof, pedagog i književnik (Wolcott, Connecticut, 29. XI. 1799 ...

Allende(-Sarón), Pedro Humberto

Allende(-Sarón) [aje'nde saro'n], Pedro Humberto, čileanski skladatelj, etnomuzikolog i pedagog (Santiago ...

(1)  2  3  4  5  6  7  8  9  10  >  >|