Upit penicilin, pronađeno natuknica: 14

penicilin

penicilin (engleski penicillin, prema novolatinskom Penicillium < latinski penicillum: pero), prvi antibiotik ...

antibiotici

antibiotici (anti- + grč. βıωτıϰός: životni), lijekovi koji se rabe za liječenje bolesti uzrokovanih ...

cefalosporin

cefalosporin (prema gljivici Cephalosporium acremonium), predstavnik skupine antibiotika iz reda beta-laktama. ...

Delft

Delft [dεlft], grad na obali rijeke Schie, zapadna Nizozemska; 97 690 st. (2010). Tehnički fakultet ...

difterija

difterija (od grč. δıφϑέρα: opna, /oderana/ kožica) (lat. diphtheria, gušobolja, grla, zadavica), infekcija ...

Fleming, Alexander

Fleming [fle'miŋ], Alexander, britanski mikrobiolog (Lochfield, 6. VIII. 1881 – London, 11. III. 1955). ...

gonokok

gonokok (grč. γόνος: sjeme + ϰόϰϰος: jezgra, zrno) (Neisseria gonorrhoeae), gram-pozitivna bakterija ...

hidrol

hidrol (fermol, žitna melasa), sirupasti kiseli ostatak pri proizvodnji glukoze iz škrobnih sirovina ...

Holley, Robert William

Holley [hɔ'li], Robert William, američki biokemičar (Urbana, Illinois, 28. I. 1922 – Los Gatos, California, ...

mikrobna proizvodnja

mikrobna proizvodnja, proizvodnja različitih biokemijskih i kemijskih proizvoda primjenom mikroorganizama. ...

(1)  2