Upit pentekostalni pokret, pronađeno natuknica: 1

pentekostalni pokret

pentekostalni pokret, zajednički naziv za mnoge eshatološki usmjerene kršćanske zajednice koje drže ...