Upit periodično gibanje, pronađeno natuknica: 9

periodično gibanje

periodično gibanje, gibanje tijela koje se nakon jednakih vremenskih intervala (period gibanja) vraća ...

more

more, vodene mase na Zemljinoj površini prosječno jednakih fizičko-kemijskih svojstava koje su međusobno ...

atomska i molekularna fizika

atomska i molekularna fizika, grana fizike koja se bavi istraživanjem strukture atoma i atomske strukture ...

električna struja

električna struja. 1. Osnovna fizikalna veličina (znak I) kojom se opisuje strujanje čestica nabijenih ...

nutacija

nutacija (lat. nutatio: njihanje). 1. U fiziologiji bilja, autonomno gibanje što ga izazivaju procesi ...

stroboskop

stroboskop (grčki στρóβος: vrtlog + -skop), uređaj koji omogućuje da se objekti u vrlo brzom periodičnom ...

teorija kaosa

teorija kaosa, skup matematičkih modela i metoda koji opisuju posljedice nelinearnosti u jednadžbama ...

vibracije

vibracije (kasnolat. vibratio: drhtanje, treperenje), periodično ili ciklično gibanje mehaničkih sustava ...

vratilo

vratilo, dio stroja kojim se prenosi rotacijsko gibanje i zakretni moment, tj. snaga. Služi i kao prijenosni ...