Upit peroksidaze, pronađeno natuknica: 2

peroksidaze

peroksidaze (prema peroksidi), biljni, životinjski i bakterijski oksidoredukcijski enzimi (→  oksidoreduktaze), ...

fotosinteza

fotosinteza (foto- + sinteza), proces stvaranja organskih tvari iz ugljikova dioksida (CO2) i vode (H2O) ...