Upit petak, pronađeno natuknica: 31

petak

petak, peti dan u tjednu računajući od ponedjeljka kao prvoga dana, odnosno šesti dan (u srednjovjekovnim ...

bešluk

bešluk ili bešlik (tur. beşli: petica, petak, prema beş: pet), turski srebrni novac od 5 pijastera ili ...

Budak, Mile

Budak, Mile, hrvatski književnik i političar (Sveti Rok kraj Gračaca, 30. VIII. 1889 – Zagreb, 7. VI. 1945). ...

Claus, Hugo

Claus [kl61531us], Hugo, flamanski književnik i slikar (Brugge, 5. IV. 1929 – Antwerpen, 19. III. 2008). ...

dan

dan (starosl. dьnь, od indoeur. korijena *din-, s osnovnim značenjem: sjaj, zračenje). Vrijeme za koje ...

džuma

džuma (tur. cuma < arap. ǧum’a). 1. Kod muslimana, naziv za petak kada se obavlja zajednička molitva. 2. ...

Gladilin, Anatolij Tihonovič

Gladilin [glad’i’l’in], Anatolij Tihonovič, ruski književnik (Moskva, 21. VIII. 1935 – Pariz, 24. X. 2018). ...

Greblo, Šimun

Greblo, Šimun (Greblić), hrvatski glagoljaški pisac (Roč, oko 1472 – Roč, 25. III. 1551). Svećenik postao ...

HAŠK

HAŠK (Hrvatski akademski športski klub), osnovan 6. XI. 1903. u Zagrebu kao Akademički šport klub (AŠK), ...

islam

islam (arap. islām: pokornost Božjoj volji, predanost Bogu), monoteistička religija nastala u Arabiji ...

(1)  2  3  4