Upit pi, pronađeno natuknica: 19

pi (broj)

pi (znak π) (Ludolfov broj) (po Ludolphu van Ceulenu), omjer opsega i promjera kružnice, π = 3,141 592 653 589 793… Najstariji ...

pi (više značenja)

pi (grčki πι, pi; Π, π). 1. Šesnaesto slovo grčkog alfabeta, izvedeno od feničkoga pe kao znak za bezvučni ...

Pi Sheng

Pi Sheng [~ šəŋ], kineski obrtnik koji je između 1041. i 1048. prvi u svijetu razvio tehnologiju tiskanja ...

algebarske jednadžbe

algebarske jednadžbe, jednadžbe koje se dobivaju izjednačavanjem dvaju algebarskih izraza. Algebarske ...

Aronofsky, Darren

Aronofsky [ærənɔʹfski], Darren, američki filmski redatelj i scenarist (New York, 12. II. 1969). Diplomirao ...

brojevni sustav

brojevni sustav, skup znakova i pravila za zapisivanje brojeva. Broj se može izraziti jednom ili više ...

Kaši al-

Kaši, al- (puno ime Giyāt al-dīn Ğamšīd ibn Mas‘ūd al-Kāšī [ka:'ši:]), perzijski matematičar i astronom ...

Kinezi

Kinezi, većinski narod Kine. Sami se nazivaju Han, a to je i njihov službeni naziv u Kini. Izvan Kine ...

kružnica

kružnica, zatvorena algebarska ravninska krivulja drugoga reda, skup svih točaka ravnine jednako udaljenih ...

kugla

kugla (njem. Kugel). 1. Geometrijsko tijelo, omeđeno sferom; skup točaka prostora kojima udaljenost ...

(1)  2