Upit pijesak, pronađeno natuknica: 118

pijesak

pijesak, sediment sastavljen od podjednako velikih zrnaca različitih minerala. Redovito se nalazi kao ...

abrazivi

abrazivi (engl. abrasive, prema lat. abrasio: struganje), tvari velike tvrdoće koje u obliku sitnih ...

aerozagađenje

aerozagađenje (aero- + zagađenje), prisutnost stranih tvari u atmosferi. Strane tvari mogu biti npr. ...

agregat

agregat (lat. aggregatum: skupljeno zajedno, pridruženo). 1. Nešto što je složeno, sastavljeno od različitih ...

animirani film

animirani film, film proizveden uporabom različitih materijala (crteži, lutke, prirodni predmeti, artefakti, ...

arena

arena (latinski arena: pijesak), pijeskom nasut kružni ili eliptični prostor u sredini rimskoga amfiteatra ...

Arp, Jean

Arp, Jean ili Hans, francusko-njemački kipar, slikar i pisac (Strassbourg, 16. IX. 1886 – Basel, 7. VI. 1966). ...

asfalt

asfalt (grč. ἄσφαλτος: paklina, asfalt), crna ili tamnosmeđa, čvrsta ili polučvrsta amorfna masa, prirodna ...

Australija (kontinent)

Australija, najmanji kontinent na Zemlji; leži na južnoj hemisferi, između Indijskoga i Tihog oceana; ...

bager

bager (njem. Bagger, od baggern: jaružati < niz. baggeren: čistiti korito vodenog toka, jaružati) (jaružalo, ...

(1)  2  3  4  5  6  7  8  9  10  >