Upit piroliza, pronađeno natuknica: 3

piroliza

piroliza (piro- + -liza), kemijska razgradnja organskih tvari djelovanjem topline na visokoj temperaturi, ...

krekiranje

krekiranje (od engl. cracking: cijepanje), u preradbi nafte i petrokemijskoj proizvodnji, pretvorba ...

radikal

radikal (njem. Radikal < franc. i engl. radical, prema kasnolat. radicalis: korijenski; temeljit). 1. ...