Upit plejade, pronađeno natuknica: 20

plejade

plejade (grčki Πλειάδες, Pleiádes), u grčkoj mitologiji, sedam kćeri titana Atlanta (Atlasa) i okeanide ...

Plejade

Plejade (Vlašići, Pleiades [plẹ:i'ade:s], Vergiliae [vergi'liai], M45), otvoreni zvjezdani skup u zviježđu ...

Akcije, Lucije

Akcije, Lucije (latinski Lucius Accius [lu:'ki·us a'k:i·us] ili Attius [a't:i·us]), rimski dramatičar ...

aleksandrinac

aleksandrinac (franc. alexandrin), klasični francuski dvanaestosložni rimovani stih s cezurom iza šestoga ...

anakreontika

anakreontika, europska ljubavna lirika iz razdoblja rokokoa, nastala po uzoru na kasnogrčku (helenističku) ...

Auzonije, Decim Magno

Auzonije, Decim Magno (latinski Decimus Magnus Ausonius [de'kimus ma'gnus auso'ni·us]), galorimski pjesnik ...

Baïf, Jean Antoine de

Baïf [ba·i'f], Jean Antoine de, francuski pjesnik (Venecija, 19. II. 1532 – Pariz, potkraj listopada ...

Bik

Bik (latinski Taurus [tạu'∼], oznaka: Tau), zodijačko zviježđe sjevernoga neba koje se nalazi između ...

Du Bellay, Joachim

Du Bellay [dybεlε'], Joachim, francuski pjesnik (Liré, Anjou, 1522 – Pariz, 1. I. 1560). Suučenik u ...

Francuzi

Francuzi (francuski les Français), romanski narod nastanjen najvećim dijelom u Francuskoj, gdje čini ...

(1)  2