Upit plinska konstanta, pronađeno natuknica: 11

plinska konstanta

plinska konstanta (opća plinska konstanta) (znak R), prirodna konstanta koja se pojavljuje u plinskoj ...

Avogadro, Amedeo

Avogadro [~ga:'~], Amedeo, talijanski fizičar i kemičar (Torino, 9. VIII. 1776 – Torino, 9. VII. 1856). ...

Clapeyron, Émile

Clapeyron [klapεʀ61533'], Émile, francuski fizičar i inženjer (Pariz, 21. ili 26. II. 1799 – Pariz, 28. I. 1864). ...

hipsometrijska jednadžba

hipsometrijska jednadžba (grč. ὕψος: visina + -metrijski), jednadžba za određivanje nadmorske visine ...

konstanta

konstanta (od lat. constans, genitiv constantis: nepromjenljiv, postojan) (stalnica), fizikalna veličina ...

Loschmidtov broj

Loschmidtov broj [lɔ'šmit~] (prema austrijskom kemičaru i fizičaru Josephu Loschmidtu, 1821–95., koji ...

plinski zakoni

plinski zakoni, empirijski fizikalni zakoni kojima se opisuju promjene stanja idealnoga plina. Otkriveni ...

prirodna konstanta

prirodna konstanta (temeljna konstanta, fizikalna konstanta), fizikalna veličina koja se ne mijenja ...

tlak

tlak. 1. Skalarna fizikalna veličina (znak p) koja opisuje djelovanje sile na površinu, definirana ...

Van der Waalsova jednadžba

Van der Waalsova jednadžba [vαn dər wa:'ls~] (po Johannesu Dideriku Van der Waalsu koji ju je postavio ...

(1)  2