Upit pluća, pronađeno natuknica: 188

pluća

pluća, organ za disanje osposobljen za primanje kisika iz atmosfere. Postoje dva tipa pluća: difuzijska ...

farmerska pluća

farmerska pluća, profesionalna bolest koja se ubraja u hipersenzitivni pneumonitis (ekstrinzični alergijski ...

talkoza pluća

talkoza pluća (talk + -oza), raširena čvorićasta fibroza (prekomjerno stvaranje veziva) pluća, nastala ...

adenovirusi

adenovirusi (grč. ἀδήν: žlijezda + virus), kompleksni DNA-virusi, promjera 70 do 80 nm. Bolesti (adenoviroze) ...

aerobika

aerobika (engl. aerobics), kondicijski trening kojemu je svrha povećati djelotvornost opskrbe organizma ...

agranulocitoza

agranulocitoza (a1- + lat. granulum: sitno zrnce + -citoza), bolest u kojoj je smanjen broj granulocita ...

akvalung

akvalung ili aqualung (lat. aqua: voda + engl. lung: pluća) ili SCUBA (akronim od engl. self-contained ...

alveola

alveola (lat. alveolus: koritašce, šupljinica). 1. Šupljina u obliku mjehurića, završni dio dišnih ...

amebijaza

amebijaza, infekcija koju uzrokuje crijevna praživotinja (protozoa) ameba Entamoeba histolytica. Čovjek ...

analogni organi

analogni organi, naziv za biljne i životinjske organe koji obavljaju istu funkciju, katkad su slični ...

(1)  2  3  4  5  6  7  8  9  10  >