Upit podjela rada, pronađeno natuknica: 55

podjela rada

podjela rada, dioba radnoga procesa na veći broj zadataka od kojih svaki obavlja drugi pojedinac ili ...

asocijacija

asocijacija (srednjovj. lat. associatio). 1. Udruga, društvo, savez; udruživanje, povezivanje. 2. ...

automatizacija

automatizacija, upravljanje strojevima, procesom ili sustavom s pomoću mehan. i elektroničkih uređaja ...

biosociologija

biosociologija (bio- + sociologija), znanost o zajednicama živih bića. Kao dio biologije proučava pojedine ...

ekonomski razvoj

ekonomski razvoj, kompleksan proces međusobno povezanih promjena ekon. veličina i njihovih strukturnih ...

formalna organizacija

formalna organizacija, organizacija u kojoj su ustanovljeni ciljevi udruživanja i kolektivnog djelovanja, ...

građanin

građanin, u suvremenome polit. i pravnom značenju, državljanin koji uživa određena prava neovisno o ...

industrijsko društvo

industrijsko društvo, općeniti tip društva koje je nastalo uvođenjem industrijske proizvodnje, najprije ...

klasna borba

klasna borba, opći naziv za društvene sukobe, koji proistječu iz proturječnosti klasnog ustrojstva društva. ...

kormus

kormus (grč. ϰορμός: panj, deblo). 1. U botanici, tijelo viših biljaka, stablašica, građeno od korijena, ...

(1)  2  3  4  5  6