Upit poduzetnik, pronađeno natuknica: 122

poduzetnik

poduzetnik, fizička i pravna osoba koja posluje na vlastiti rizik, isporučuje dobra ili obavlja usluge. ...

Aranicki, Aleksandar

Aranicki, Aleksandar, hrvatski poduzetnik i kulturni djelatnik (Zagreb, 19. III. 1892 – Zagreb, 8. VII. 1977). ...

astronaut

astronaut (astro- + grč. ναύτης: mornar), član posade svemirske letjelice koji upravlja letjelicom te ...

Atomium

Atomium, čelično-aluminijska konstrukcija podignuta u povodu Svjetske izložbe 1958. u perivoju Laekenu ...

Balović, Marko

Balović, Marko, hrvatski prepisivač tekstova (Perast, 20. III. 1683 – Perast, 29. VIII. 1732). Pomorski ...

Barnum, Phineas Taylor

Barnum [bα:'ɹnəm], Phineas Taylor, američki reklamer i poduzetnik (Bethel, 5. VII. 1810 – Bridgeport, ...

Baruch, Bernard Mannes

Baruch [bəru:'k], Bernard Mannes, američki poduzetnik i političar (Camden, 19. VIII. 1870 – New York, ...

Berlusconi, Silvio

Berlusconi [berlusko:'ni], Silvio, talijanski poduzetnik i političar (Milano, 29. IX. 1936). Diplomirao ...

Birdseye, Clarence

Birdseye [bə:'ɹdzai], Clarence, američki izumitelj i poduzetnik (New York, 9. XII. 1886 – New York, ...

(1)  2  3  4  5  6  7  8  9  10  >