Upit pokrštenje Hrvata, pronađeno natuknica: 4

pokrštenje Hrvata

pokrštenje Hrvata. Prve pouzdane vijesti o prvim dodirima Hrvata s kršćanstvom nalaze se u papinskim ...

Ivan Ravenjanin

Ivan Ravenjanin, splitski nadbiskup (Ravenna, ? – Split, ?). Pretpostavlja se da je u VII. st. došao ...

Bizant

Bizant ili Bizantsko Carstvo, istočni dio Rimskoga Carstva nakon njegove konačne podjele 395. Povijest. ...

Petričević, Anka

Petričević, Anka (Sestra Marija od Presvetoga Srca), hrvatska književnica (Lovreć, 2. I. 1930). Diplomirala ...