Upit poli(vinil-klorid), pronađeno natuknica: 10

poli(vinil-klorid)

poli(vinil-klorid) (poli- + vinil + klorid) (PVC), plastomerni materijal koji se dobiva radikalskom ...

aditivna proizvodnja

aditivna proizvodnja (engleski Additive Manufacturing), dio proizvodnoga strojarstva koji se bavi izradbom ...

električni vod

električni vod, skup od jednog ili više vodiča, izolatora i različite druge opreme koja služi za prijenos, ...

kabel

kabel (njem. Kabel < franc. câble < kasnolat. capulum: uže). 1. Izolirani vod koji se polaže u tlo ...

koža

koža (lat. integumentum), organ koji pokriva vanjsku površinu životinjskoga tijela, zaštićuje unutrašnja ...

petrokemijski proizvodi

petrokemijski proizvodi, kemijski proizvodi dobiveni od nafte i prirodnoga plina, a koji se ne rabe ...

plastomeri

plastomeri (grč. πλαστός: oblikovan + -mer), sintetski polimerni materijali iz skupine poliplasta (→  polimerni ...

polimerizacija

polimerizacija (prema polimeri), kemijska reakcija u kojoj se velik broj monomera povezuje kovalentnim ...

polimerni materijali

polimerni materijali, tehnički uporabljive tvari kojima osnovu čine polimeri. Ubrajaju se među najvažnije ...

vinil-klorid

vinil-klorid, najvažniji vinilni monomer, H2C = CHCl, temeljna tvar u proizvodnji nekih važnih polimernih ...

(1)