Upit polikarbonat, pronađeno natuknica: 6

polikarbonat

polikarbonat (poli- + karbonat) (PC), plastomerni materijal, linearni poliester ugljične kiseline. Proizvodi ...

aditivna proizvodnja

aditivna proizvodnja (engleski Additive Manufacturing), dio proizvodnoga strojarstva koji se bavi izradbom ...

optički disk

optički disk, medij za pohranu digitalnih zapisa (zvuka, slike, videa i filma, drugih računalnih datoteka) ...

optički zapis

optički zapis (svjetlopis), način pohranjivanja slikovnih, zvukovnih ili računalnih informacija na nosač ...

plastomeri

plastomeri (grč. πλαστός: oblikovan + -mer), sintetski polimerni materijali iz skupine poliplasta (→  polimerni ...

poliesteri

poliesteri (poli- + esteri), polimerni materijali koji u makromolekularnim temeljnim segmentima sadrže ...