Upit polimerni materijali, pronađeno natuknica: 30

polimerni materijali

polimerni materijali, tehnički upotrebljive tvari kojima osnovu čine polimeri. Ubrajaju se među najvažnije ...

aditivna proizvodnja

aditivna proizvodnja (engleski Additive Manufacturing), dio proizvodnoga strojarstva koji se bavi izradbom ...

aminoplasti

aminoplasti (amin + -plast), polimerni materijali (poliplasti), makromolekularni produkti reakcije umrežavanja ...

ebonit

ebonit (engl. ebonite, prema ebony: ebanovina), jedan od prvih umjetnih polimernih materijala; crne ...

esteri

esteri (njem. Ester, prema Essigäther, tj. Essig: ocat i Äther: eter), organski spojevi koji nastaju ...

fenolformaldehidni polimeri

fenolformaldehidni polimeri (fenolformaldehidne smole, fenolne smole, fenoplasti), skupina polimernih ...

građevni materijal

građevni materijal, materijal koji služi za izradbu građevina. Najstariji je građevni materijal bio ...

granulacija

granulacija (lat. granulatio). 1. Pretvaranje neke mase u sitna zrna, drobljenje, mrvljenje, zrnjenje; ...

izolacijski materijali

izolacijski materijali, u elektrotehnici, čvrste, tekuće i plinovite tvari koje ne vode električnu struju, ...

izotropija

izotropija (izo- + -tropija), svojstvo nekih tvari ili prostora da u svim smjerovima imaju jednaka fizikalna ...

(1)  2  3