Upit polimetakrilati, pronađeno natuknica: 1

polimetakrilati

polimetakrilati (poli- + metakrilna kiselina), plastomerni materijali, polimeri estera metakrilne kiseline, ...