Upit polipropilen, pronađeno natuknica: 10

polipropilen

polipropilen (poli- + propilen, od grč. πρῶτος: prvi + πίων: mastan + ὕλη: drvo) (PP), plastomerni materijal ...

kabel

kabel (njem. Kabel < franc. câble < kasnolat. capulum: uže). 1. Izolirani vod koji se polaže u tlo ...

ljepila

ljepila (adhezivi), tvari koje služe za lijepljenje (sljepljivanje) materijala, tj. za njihovo spajanje ...

Natta, Giulio

Natta [na't:a], Giulio, talijanski kemičar (Imperia kraj Genove, 26. II. 1903 – Bergamo, 2. V. 1979). ...

petrokemijski proizvodi

petrokemijski proizvodi, kemijski proizvodi dobiveni od nafte i prirodnoga plina, a koji se ne rabe ...

Phillips Petroleum Company

Phillips Petroleum Company [fi'lips pətrọu'liəm kʌmpəni], američka naftna kompanija, od 2002., nakon ...

plastomeri

plastomeri (grč. πλαστός: oblikovan + -mer), sintetski polimerni materijali iz skupine poliplasta (→  polimerni ...

polimerizacija

polimerizacija (prema polimeri), kemijska reakcija u kojoj se velik broj monomera povezuje kovalentnim ...

polimerni materijali

polimerni materijali, tehnički uporabljive tvari kojima osnovu čine polimeri. Ubrajaju se među najvažnije ...

Ziegler, Karl

Ziegler [ci:'gləɹ], Karl, njemački kemičar (Helsa kraj Kassela, 26. XI. 1898 – Mülheim, 11. VIII. 1973). ...

(1)