Upit polis, pronađeno natuknica: 26

polis

polis (grčki πόλις), u antičkoj Grčkoj naziv za grad uopće, osobito za utvrđeni »gornji grad« (grč. ...

Atena (grad)

Atena (Atina, novogrčki Αϑήνα, Athēna [aϑi'na], starogrčki Ἀϑῆναι, Ath61571nai), glavni i najveći grad Grčke, ...

Atika

Atika (Atiki, novogrčki Aττıϰή, Attikḗ [atiki']), poluotok (oko 2200 km2) i regija (3808 km2) u Grčkoj; ...

demokracija

demokracija (grč. δημοϰρατία: vladavina naroda), politička ideja o vladavini u kojoj sudjeluju svi članovi ...

država

država, politička zajednica ljudi organizirana na nekom teritoriju pod suverenom vlašću; suveren i neovisan ...

Faijum

Faijum (arapski Al-Fayyūm [~ faj:u:'m]), guvernat u središnjem Egiptu, na istočnome rubu Zapadne (Libijske) ...

Grci

Grci, narod indoeuropske skupine u jugoistočnoj Europi te skupni naziv za indoeuropska plemena koja ...

Hvar (otok)

Hvar, otok u srednjodalmatinskom otočju, Splitsko-dalmatinska županija; obuhvaća 297,38 km2 s 10 893 st. ...

Ion (religija)

Ion ili Jon (grč. Ἴων, Íōn), mitski praotac grčkoga plemena Jonjana, kralj u Atici. U staroj verziji ...

Mesenija

Mesenija (Mesinija, grčki Μεσσηνία, Messēnía, novogrčki izgovor [mesini'a]), pokrajina u jugozapadnome ...

(1)  2  3