Upit polisaharidi, pronađeno natuknica: 14

polisaharidi

polisaharidi (poli- + saharidi), složeni ugljikohidrati kojih su molekule sastavljene od velikoga broja ...

alge

alge (lat. algae), skupina pretežno vodenih fotosintetskih organizama prokariotskoga (cijanobakterije) ...

celuloza

celuloza (lat. cellula: mala ćelija), bijela vlaknasta tvar netopljiva u vodi i organskim otapalima, ...

dekstrini

dekstrini (franc. dextrine, od lat. dexter: desni), polisaharidi opće formule (C6H10O5)n. Nastaju zagrijavanjem ...

gume

gume, složeni polisaharidi koji se nalaze u biljkama ili nastaju kada se biljka ozlijedi. Obično ih ...

heksoze

heksoze (prema grč. ἕξ: šest), C6H12O6, jednostavni šećeri (monosaharidi) koji imaju 6 ugljikovih atoma. ...

kava

kava (tur. kahve < arap. qahwa) (Coffea), drvoliki biljni grm iz por. broćeva (Rubiaceae), podrijetlom ...

koloidi

koloidi (engl. colloid, prema grč. ϰόλλα: ljepilo + -oid), disperzni sustavi koji se sastoje od najmanje ...

papir

papir (njem. Papier < lat. papyrum, papyrus < grč. πάπυρος: papirus) (srednjovj. lat. charta papyri, ...

polimeri

polimeri (poli- + -mer), tvari građene od makromolekula, golemih molekula sastavljenih od vrlo mnogo ...

(1)  2