Upit poliuretan, pronađeno natuknica: 4

poliuretan

poliuretan (poli- + uretan) (PUR), polimerni materijal građen od linearnih, granatih i umreženih makromolekula ...

aditivna proizvodnja

aditivna proizvodnja (engleski Additive Manufacturing), dio proizvodnoga strojarstva koji se bavi izradbom ...

električni vod

električni vod, skup od jednog ili više vodiča, izolatora i različite druge opreme koja služi za prijenos, ...

polimerni materijali

polimerni materijali, tehnički uporabljive tvari kojima osnovu čine polimeri. Ubrajaju se među najvažnije ...