Upit poluga, pronađeno natuknica: 34

poluga

poluga, čvrsto tijelo, najčešće u obliku ravna ili zakrivljena štapa, koje ima oslonac (uporište) oko ...

aerodinamička vaga

aerodinamička vaga, uređaj za mjerenje aerodinamičkih sila i momenata pri aerodinamičkom ispitivanju. ...

aneroid

aneroid (a1- + grč. νηρός: mokar + -id), instrument za mjerenje atmosferskog tlaka. Izumio ga je francuski ...

automatizacija

automatizacija, upravljanje strojevima, procesom ili sustavom s pomoću mehan. i elektroničkih uređaja ...

automobil

automobil (auto- + -mobil), cestovno motorno vozilo namijenjeno za prijevoz putnika ili robe većim brzinama ...

barograf

barograf (baro- + -graf), instrument koji trajno bilježi tlak zraka, obično za razdoblje od 24 sata ...

brtva

brtva, strojni dio, izrađen od brtvenoga materijala (brtvila); služi za sprječavanje ili smanjenje prijelaza ...

dizalice i dizala

dizalice i dizala, naprave ili strojevi za dizanje, premještanje i povlačenje tereta. Najstarija naprava ...

hrvatski narodni preporod

hrvatski narodni preporod, naziv za nacionalni, kulturni i politički pokret u Hrvatskoj 1835–48. Niknuo ...

Hrvatsko novinarsko društvo

Hrvatsko novinarsko društvo (HND), udruga profesionalnih novinara osnovano 1910. u Zagrebu. Prvu organizaciju ...

(1)  2  3  4